Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupní košík je prázdný

Celková cena tovaru: 0,00 €
Pokračovať v objednávke

Čo je znalostná spoločnosť

8. 1. 2018

Dnes sa chcem s vami zamyslieť nad pojmom znalostná spoločnosť, ktorý predstavuje čoraz dôležitejší koncept spoločnosti rozvíjajúci sa od 90. rokov 20. storočia, v ktorej je znalosť kľúčovou hodnotou a funkčné oblasti tejto spoločnosti sú na znalostiach závislé. Označenie znalostná spoločnosť prvýkrát použil americký ekonóm a teoretik Peter Drucker v roku 1969. Znalostná spoločnosť znamená dejinný obrat, kde sa po poľnohospodárstve, priemysle a službách stalo dominantným módom produkcie poznanie. Čo nám o znalostnej spoločnosti hovorí wikipedia?

Vedomostná spoločnosť je typická dynamizáciou vedomostných procesov, čo sú produkcia poznania, učenie, rozširovanie poznania, aplikácia poznania a management poznania.

Produkcia poznania je všeobecne získavanie a systematizácia poznatkov, ktoré zhromažďuje Akadémia vied, vysoké školy, rezortný výskum a vývoj a priemyselné a vývojové inštitúcie. Tok investícií má tendenciu podporovať odbory, kde možno výsledky výskumov rýchlo ekonomicky zhodnotiť (technické odbory a prírodné vedy). V znalostnej spoločnosti dochádza k transformácii univerzít z tradičných vzdelávacích a výskumných inštitúcií na tzv. podnikateľské univerzity, ktorých výskumno-vedecká aj pedagogická činnosť reaguje na potreby trhu.

Učenie v znalostnej spoločnosti je zastúpené v podstate zastrešujúcim konceptom takzvaného celoživotného vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie kladie požiadavku neustálej pripravenosti sa učiť, schopnosť učiť sa po celý život je cennejšia než konkrétne získané kompetencie. V znalostnej spoločnosti už vedomosti získané počas počiatočného vzdelávania človeku nevystačia pre celoživotné pracovné uplatnenie.

Rozširovanie poznania zahŕňa ako cielený proces demokratizácie vzdelávania a sprístupnenie vysokých škôl masám, tak rozširovanie poznania vďaka nárastu ICT. Tradičnými predstaviteľmi distribúcie poznania boli domácnosti, knižnice a školy, dnes zaujímavé možnosti difúzie poznania ponúkajú moderné informačné a komunikačné technológie. Poznanie je v súčasnej dobe buď prostredníctvom elektronických sietí ľahšie prístupné, alebo je dostupné výhradne v elektronickej podobe.

Aplikácia poznania sa spolieha na to, že čisto materiálne náklady pri produktoch založených na poznaní neustále klesajú, a preto účinná aplikácia poznania vytvára výrobky, ktoré sú relatívne nenáročné na suroviny, ale vyžadujú rozsiahle know-how. Pridaná hodnota produktov spočíva vo vloženej inteligencii a expertíze.

Manažment znalostí je systematický prístup k podpore znalostí zamestnancov a vytváranie takého prostredia, ktoré by ich znalosti pomáhalo získavať, uchovávať, šíriť, zdieľať a využívať s cieľom zvýšenia výkonnosti organizácie. Zamestnanci moderného podniku sú tzv. znalostní pracovníci, ktorých vedomosti sú najdôležitejší faktor ich osobnej ceny na trhu práce.

Toľko teda šikovný zdroj. Čo toto všetko ale znamená v každodennom živote? Ako sa zmenila spoločnosť napríklad v priebehu jednej generácie?

Možno mi niektorí dáte za pravdu, že večná a nehynúca inšpirácia a zdroj poznania sú naše deti. Stala sa mi nedávno táto príhoda s mojím sedemročným synom. Spracovával akurát školskú úlohu na tablete a potreboval nájsť nejakú informáciu o jednom českom meste. V domnení, že vytiahneme atlas a nájdeme požadovanú informáciu v ňom, som sa spýtala: "Vieš, kde tú informáciu nájdeš?" A on mi pohotovo odpovedal: "Hm, proste na to ťukneš!" V tej chvíli som si uvedomila, ako veľa vecí sa od mojej mladosti zmenilo a aká priepasť ma delí od mojich detí.

Toto teda bola typická ukážka zmeny v spôsobe získavania a práce s informáciami. Prešli sme totiž fázou "informačnej spoločnosti", ktorá nasledovala po "priemyselnej spoločnosti". Informačná spoločnosť bola takto nazvaná kvôli obrovskému toku informácií a dát, ktoré boli vyvolané nástupom počítačov, komunikácií a systémov spracovania dát. Čo ale prichádza po tejto fáze? Ako sa mení spoločnosť a čo bude v budúcnosti dôležité?

Zase použijem príklad svojho syna. Šli sme na kamarátovu oslavu narodenín a po konzumácii rôznych narodeninových dobrôt jedného chlapca rozbolelo brucho. Syn sa k nemu otočil a bez akýchkoľvek okolkov mu vysypal z rukáva asi desať návodov na to, ako si môže v tejto situácii pomôcť, vrátane rozboru výhod a nevýhod jednotlivých postupov a popisu pocitov pri ústupe bolesti. Prekvapilo ma, ako podrobne a do hĺbky pozná pôsobenie čierneho uhlia, vápnika a horčíka, čiernej rasce alebo prevaľovanie z boku na bok a s akým zaujatím a autenticitou všetko rozpráva. Čo v tej chvíli mal môj syn cenného? Mal znalosť. Vyrastá totiž v prostredí, kde mnoho podobných situácií týmito spôsobmi riešil a účinky mu boli opakovane vysvetlené a sám ich opakovane zažil. Nebola to len informácia, bola to znalosť problematiky.

A taká znalosť začína byť dnes tým najcennejším prínosom. Nie samotná informácia. Sme totiž na prahu "znalostnej spoločnosti". To cenné je v hlavách ľudí, ktorí na základe informácií urobili isté poznanie, čo, za akých podmienok a v akom prostredí funguje. To je to, čo riadi ekonomiku v novom tisícročí.

A pretože k tomuto bohatstvu sa pridáva aspekt dnešnej doby, kedy jediná istota je neustála zmena, prudko vzrastá význam celoživotného vzdelávania a rozvoj osobnosti nielen v podnikateľskom prostredí. Pre tento vek je a bude zásadná tiež kreativita a tvorba nových hodnôt. Management podnikov bude klásť najväčší dôraz na tvorbu jedinečných technológií, výrobkov a systémov. Charakteristickým rysom tejto doby sú sieťové štruktúry, metódy manažmentu známe ako koučovanie a učiace sa organizácie.

Z tohto pohľadu je spoločnosť TrustWorthy Investment na budúcnosť dobre pripravená. Jej interný vzdelávací systém TrustWorthy Academy je zárukou poskytovania vzdelania a rozvoja všetkým spolupracovníkom a to pomocou integrácie najnovších a najefektívnejších metód a postupov, ktoré sa vo svete objavujú. Spoločnosť TrustWorthy Investment ide ale ešte ďalej. Rozvojom osobnosti všetkých svojich spolupracovníkov im pomáha viesť kvalitný a harmonický život a rozvíja ich silné stránky.

Autor: Jana Kukačková, koordinátorka vzdelávania TrustWorthy Investment Holding SE

Piaty najväčší diamant na svete bol vydražený za 40 miliónov USD

15. 3. 2018

Spoločnosť Gem Diamonds oznámila predaj 910 karátového diamantu s názvom Lesotho Legend.

Pamätná zlatá minca, 50000 HUF Albrecht II. Habsburský (1397-1439)

14. 3. 2018

Maďarská mincovňa na oslavu Albrechta II. Habsburského vydáva aj 2000 kusov hladkej pamätnej zlatej mince, ktorú si môžete objednať v našom e-shope.

Pamätná zlatá minca, 50000 HUF Albrecht II. Habsburský (1397-1439) piedfort

14. 3. 2018

Albrecht II. Habsburský bol druhý panovník z dynastie Habsburgovcov na českom tróne, kráľ uhorský a rímsky. Maďarská mincovňa si ho pripomína 500 kusmi emisie piedfort zlatej pamätnej mince.