Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Novinka na trhu drahých kovov - Bazilej III

9. 5. 2019

Pôvodne bolo zlato na zozname tretích rezerv svetových bánk a bolo ocenené na 50% svojej hodnoty. Dôvodom umiestnenia zlata do tretej kategórie bolo udržanie nízkej ceny komodity, preto bolo zlato obchodované najmä v papierovej podobe a to aj kvôli doláru, ktorý bol krytý ropou. Teraz sa ale presunutím do prvej kategórie zmenilo ocenenie zlata z 50% na 100% svojej hodnoty. Štáty, ktoré teda v posledných rokoch nakupovali zlato vo veľkom, rozhodne neoľutovali.

Zlato rovná sa bezpečná investícia

Jednou z častí hospodárskeho cyklu je aj recesia, ktorá ekonomiku po určitej dobe zasiahne a vedie k opakujúcim sa ekonomickým krízam. Dopady takejto krízy je možné vopred veľmi ťažko stanoviť, z predchádzajúcich skúseností však vieme, že významne mení hodnotu naprieč všetkými druhmi investícií.

Na väčšinu komodít obdobie poklesu ekonomiky pôsobí negatívne. Výnimkou takej komodity je zlato, ktoré má schopnosť aj v horších časoch udržať svoju hodnotu a stáva sa tak istotou v portfóliu mnohých investorov. K nákupu investičného zlata podnecuje aktuálna situácia na trhu, ktorá odkrýva budúci vývoj spojený s nárastom ceny tejto komodity.

Rastúcu dôveru v zlatú komoditu signalizuje súčasná aktivita centrálnych bánk, ktoré zvyšujú množstvo svojich rezerv držaných práve v zlate. Doteraz boli rezervy koncentrované najmä do eurových a dolárových aktív, s narastajúcou potrebou navyšovania devízových rezerv je diverzifikácia portfólia z pohľadu rizikovosti nevyhnutnou nutnosťou.

Bazilej III

Centrálne banky počas posledných rokov výrazne zvýšili nákupy zlata a na celkovom dopyte sa podieľali 12%. Tieto kroky sú v súlade so skupinou opatrení Bazilej III, ktoré boli ustanovené Bazilejským výborom pre bankový dohľad v reakcii na svetovú krízu v rokoch 2007-2009. Skupina týchto opatrení má za cieľ posilniť reguláciu, dozor a risk management bánk. Rovnako ako ostatné štandardy ustanovené Bazilejským výborom, aj Bazilej III je skupinou povinných opatrení, ktorými sa medzinárodné banky musia riadiť. Členovia sú povinní implementovať a zahrnúť tieto opatrenia do svojej jurisdikcie v časovom období ustanovenom výborom. Tieto opatrenia kladú dôraz na diverzifikáciu portfólia a napomáhajú tak zlato radiť medzi významnú kategóriu rezerv mnohých centrálnych bánk.

Zlatá tehla tak, ako tomu bolo v minulosti, zostáva dôkazom bohatstva a v budúcnosti tomu nebude inak. Využite teda bezrizikové investície a priaznivé ceny žltého kovu a objednajte si ešte dnes na našom e-shope.

Autor: Michal Spurný, predseda predstavenstva/CEO TrustWorthy Investment Holding SE

Myslíte na svoj dôchodok?

20. 8. 2019

Väčšina ľudí rieši mnoho otázok okolo penzie, dôchodkového veku, výšky dôchodku a či sa vôbec dôchodku dočkajú..

XVI. Medzinárodný numizmatický kongres

9. 8. 2019

Budúci, v poradí už šestnásty Medzinárodný numizmatický kongres sa bude konať vo Varšave od 19. do 24. septembra 2021.

NASA plánuje navštíviť asteroid 16 Psyche plný drahých kovov

29. 7. 2019

Spoločnosť NASA plánuje v najbližších rokoch navštíviť asteroid, ktorý vznikol zmesou drahých kovov.