Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť je pozemok alebo stavba, spojená so zemou pevným základom. Môže sa teda napr. jednať o dom, chatu, garáž, záhradu, polia, park, rybník apod. (podľa Občianskeho zákonníka, zákon č.40/1964 Zb. v platnom znení, §119). Môže sa tiež jednať o byt alebo nebytový priestor (zákon č.72/1994 Zb. v platnom znení).

Nehnuteľnosti sú všeobecne považované za veľmi dobrú investíciu, ale pri ich výbere treba mať na pamäti základné ekonomické pravidlo: ceny sa odvíjajú predovšetkým od dopytu, teda kedy a za čo sme ochotní svoje finančné prostriedky do nehnuteľností vkladať - kúpna cena vždy odráža situáciu na trhu. Väčšina ekonómov sa zhoduje v tom, že investície do nehnuteľností bezpečne ochránia peniaze
pred infláciou.

V dnešnej dobe sú investície do nehnuteľností považované za dobrý prostriedok na zabezpečenie sa na dôchodok, alebo ako ochrana
pred infláciou. Ak si niekto dnes chce zaobstarať byt kvôli bývaniu, môže byť vhodná doba, ponuka je totiž pomerne široká, konkurencia medzi developermi veľká a ceny nerastú. Kupovať však nehnuteľnosť s cieľom predať ju v budúcnosti za výrazne vyššiu cenu nemusí skončiť úspechom. Je totiž potrebné počítať s tým, že zlaté časy nehnuteľnostného trhu, kedy sa prakticky akákoľvek investícia do nehnuteľnosti vyplatila, sú preč. Pri bytoch je situácia pomerne jasná, s výrazným ziskom sa počítať veľmi nedá. Čo sa týka pozemkov, je situácia možno lepšia, ale ani tu nie je úspech zaručený. Znalosť trhu a podmienok je tu veľmi dôležitá a často hrajú úlohu vedomosti o tom, ako sa bude meniť územný plán, čo z lacného pozemku urobí žiadanú stavebnú parcelu.

Fond nehnuteľností (podľa zákona č.189/2004 Zb ., O kolektívnom investovaní)

Špeciálny fond nehnuteľností môže mať len formu otvoreného podielového fondu. Špeciálny fond nehnuteľností investuje do:

 • nehnuteľností vrátane ich príslušenstva, ktoré nadobúda, prevádzkuje alebo predáva za účelom dosiahnutia zisku
 • účasti v realitných spoločnostiach za podmienok ustanovených týmto zákonom

Špeciálny fond nehnuteľností môže nadobúdať do svojho majetku len nehnuteľnosť:

 • za účelom jej prevádzkovania, a to za podmienky, že táto nehnuteľnosť je spôsobilá pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos a ktorej cenu je možné stanoviť výnosovou metódou
 • za účelom jej ďalšieho predaja, a to za podmienky, že táto nehnuteľnosť je spôsobilá priniesť z jej predaja zisk a ktorej cenu je možné stanoviť porovnávacou metódou

Ak chcete investovať do nehnuteľností, sledujte rôzne dražby, napríklad zabavených bytov a domov. Prehľad dražieb nájdete na internete, napríklad na weboch exekučných spoločností.

Čo zvyšuje cenu nehnuteľnosti

 • jej nízky vek
 • zateplenie domu
 • kvalitné murivo
 • atraktívnosť lokality
 • pracovné príležitosti v okolí
 • životné prostredie
 • dostupnosť verejnej dopravy
 • občianska vybavenosť v okolí (nemocnice, kultúra, školy, ...)

Čo znižuje cenu nehnuteľnosti

 • vlhkosť
 • chybná inžinierska sieť
 • rizikové životné prostredie
 • blízkosť cesty/priemyselnej zóny
 • umiestnenie v záplavovej oblasti

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.