Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Životné poistenie

Životné poistenie chráni jednotlivca pred finančnými dôsledkami najrôznejších životných situácií. Najdôležitejšie sú životné poistenia pre prípad smrti, proti riziku trvalej invalidity či smrti úrazom. Pred uzatvorením životného poistenia by si mal každý dôkladne premyslieť, čo od neho čaká, na čo má zmysel sa poistiť či aká je optimálna poistná suma.

Druhy životného poistenia

Životné poistenie sa delí na kapitálové, rizikové a investičné životné poistenie.

Kapitálové poistenie býva označované aj ako dôchodkové poistenie, univerzálne poistenie, prípadne poistenie v prospech dieťaťa. Tvorí ho poistenie pre prípad smrti a dožitia. Pri smrti klienta je vyplatená dohodnutá poistná suma na smrť. Keď sa klient dožije konca poistnej zmluvy, dostane dohodnutú poistnú sumu na dožitie vrátane prípadného podielu na výnosoch.

Rizikové životné poistenie slúži na krytie dohodnutých rizík na danej zmluve.

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia pre prípad smrti poistenca s možnosťou investovať časť poistného
do podielových fondov. Zhodnotenie klientových peňazí závisí najmä na zvolenej investičnej stratégii.

Životné poistenie nemôže uzavrieť každý. Poisťovňa sa snaží minimalizovať počet poistných plnení a svojich klientov starostlivo vyberá podľa zdravotných rizík, ktoré klient uvedie pri uzatváraní zmluvy. Poistenie je možné navyše uzavrieť len do určitého veku života. Poisťovňa môže uzavretie zmluvy odmietnuť.

Výhody životného poistenia

Výhodou životného poistenia je daňová uznateľnosť zaplateného poistného. Novela zákona o daniach z príjmov umožňuje odpisovať zo základu dane z príjmov príspevok na životné poistenie v maximálnej výške 480 € ročne. Ak uzavriete viac poistných zmlúv, čiastky pre odpočet sa sčítajú, stále však platí maximálna suma. Z daní nemožno odpočítať čiastku na úrazové poistenie, na poistenie závažných ochorení alebo nemocenské poistenie apod., aj keď tieto pripoistenia spravidla bývajú súčasťou poistnej zmluvy.

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.