Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Ako rozpoznať kvalitu diamantu - 4C

Hodnotenie diamantov

Hodnotenie diamantov, založené na profesionálnom posudku, sa začalo používať v nadväznosti na prudko rastúci trh s diamantmi. GIA (Gemological Institute of America) v USA roku 1935 založil Gem Trade Laboratory, Gubelinovo laboratórium v Lucerne vydáva certifikáty od roku 1940, v roku 1961 bola založená Medzinárodná organizácia združujúca výrobcov a predajcov drahých kameňov, šperkov a perál CIBJO a v roku 1976 založila Oddelenie pre certifikáciu Vysoká rada pre diamanty (Hoge Raad voor Diamanten) HRD.

Základné parametre diamantov

Pri hodnotení a certifikácii diamantov sa posudzujú základné parametre diamantov ako brús (cut), váha (carat), čistota (clarity) a farba (color), ktoré majú zásadný vplyv na cenu diamantu. Tieto parametre sa označujú 4C.

Ďalšie parametre diamantov uvedené byť v certifikátoch údaje o rozmeroch, fluorescencii, mapa vnútorných a vonkajších charakteristík atď.

Česká príručka. Pre dokonalé pochopenie systému hodnotenia diamantov, odporúčame celosvetovo uznávanú učebnicu Vereny Pagel - Theisen Diamond Grading ABC, ktorá bola vydaná v českom preklade Ing. Ladislava Klabocha - DIAMANTY: Príručka hodnotenia diamantov.

diamant-briliantovy-brus

 

1. Cut - brús. Moderný briliantový brús je založený na optických výpočtoch so zameraním na maximálnu krásu kameňa, ktorá je výsledkom brilancie a disperzie. Briliantový brús má okrúhly obrys a skladá sa z koruny (32 faziet + tabuľka) a pavilónu (24 faziet + možná kaleta). Históriu vzniku briliantového brúsu si prečítate tu

 

brus_hloubka_pavilonu

Posúdenie kvality brúsu spočíva v porovnaní sledovaného kameňa s ideálnymi proporciami a symetriou matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosť symetrie je definovaná ako vada brúsu). Odchýlky od takéhoto modelu sú značené ako kvalita brúsu, pre ktorú sa používa stupnica: very good, good, fair a poor. Niektoré laboratóriá pre najlepšie diamanty majú kategóriu excellent alebo ideal cut. Konečné prevedenie brúsu sa nazýva finishing.

HeartsArrows

Efekt "Hearts and arrows" (Srdce a šípy) vznikne pri veľmi kvalitnom vybrúsení briliantu. Môžete tak na briliante vidieť obrazec vyššie zmieneného názvu.
 
2. Carat - hmotnosť. Hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch - medzinárodne je používaná skratka "ct". Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta nahor je možné iba v prípade, že tretie desatinné miesto je 9.
1 ct = 200 mg = 0.2 g
Vzhľadom k presne stanoveným parametrom briliantového brúsu možno pomerne presne určiť váhu tiež zmeraním základných rozmerov briliantu, tj. priemeru (min. v dvoch na seba kolmých osiach) a výšky.


Odhadovaná hmotnosť [ct] = (priemer rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochádza zo stredovekých trhovísk, kde sa ako váhové jednotky pre obchodovanie s drahými kameňmi, resp. pre ich vyváženie používali semená svätojánskeho chleba. Semená svätojánskeho chleba mali tú vlastnosť, že všetky vážili rovnako. Anglický názov chlebovníka je carob, od tohto slova vznikol názov carat = karát.

3. Clarity - čistota. Čistota je daná počtom cudzorodých látok obsiahnutých v pozorovanom diamante. Tieto nehomogénne látky môžu byť vnútorné charakteristiky - nazývajú sa inklúzie (tmavý "uhlík", biely "ľad", praskliny, atď.) -, ktoré vznikli v jednotlivých fázach tvorby kryštálu. Ďalej to môžu byť vonkajšie charakteristiky (škrabance, nadbytočné facety, naturály, atď.), ktoré vznikli opracovaním, alebo ich nebolo možné opracovaním odstrániť.

Na veľkosti a rozložení týchto charakteristík závisí priradenie príslušnej triedy čistoty pozorovaného diamantu. Ako štandard pre merateľnosť sa používa lupa s desaťnásobným zväčšením.

Medzinárodná stupnica čistoty diamantu:

- LC (Loupe-Clean) alebo IF (Internal Flawless)

Čistota diamantu je označená "čistý pod lupou" (lupa - clean), pokiaľ za stanovených podmienok diamant spĺňa podmienku absolútnej priehľadnosti bez inklúzií.

- VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2)

Veľmi veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné pri zväčšení 10x.

- VS* (Very Small) (VS 1,VS 2)
Veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné pri zväčšení 10x.

- SI* (Small Inclusions) (SI 1, SI 2)
Malé inklúzie ľahko zistiteľné lupou s 10-násobným zväčšením, ale neviditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu.

- PI (Pique)
Stredné inklúzie evidentne viditeľné zväčšenie 10x a ťažko viditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu, nerušiace brilanciu.

- P II (Pique II)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ľahko znižujúce brilanciu diamantu.

- P III (Pique III)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ktoré znižujú brilanciu diamantu.

*) Ďalšie delenie oddelenia VVS, VS a SI do dvoch pod oddelení 1 a 2 môže byť použité len na veľkosť kameňov 0.47 ct a väčšie.
Termíny "pure", "pure to eye", "comercial pure" alebo iné zavádzajúce výrazy alebo definície sú neprípustné.

4. Color - farba. Diamant sa ako jediný drahý kameň v prírode vyskytuje vo všetkých farebných modifikáciách. Avšak diamanty vyskytujúce sa v prírode, sú najčastejšie po vybrúsení vo farbách od bielej po žltú. Na tieto základné farby bola prijatá medzinárodná stupnica farieb, ktorá sa značí písmenami latinskej abecedy DZ. Čím je farba kameňa belšia, tým je jej označenie bližšie k začiatku abecedy.


Farebnú špecifikáciu musí vykonávať skúsený profesionál pomocou sady vzorkových kameňov (Master stones) a ich porovnávaním s hodnoteným kameňom. Musia byť dodržané štandardné podmienky pozorovania, napr. normalizované svetlo o 5000/5500 K (D55), a štandardné postupy pre zaradenie pozorovaného kameňa do určitej farebnej triedy. Diamanty s intenzívnym zafarbením sa nazývajú Fancy color. Fluorescencia. Pri ožiarení diamantu UV svetlom vyžarujú niektoré kamene sfarbené svetlo.

Medzinárodné farebné stupnice HRD, GIA, CIBJO
  (1) (2)
Prvotriedne biely+ (Exceptional white+) D RIVER
Prvotriedne biely (Exceptional white) E
Veľmi biely+ (Rare white+) F Top Wesselton
Veľmi biely (Rare white) G
Biely (White) H Wesselton
Ľahko tónovaný biely (Slightly tinted white) I Top Crystal/Crystal
  J
Tónovaný biely (Tinted white) K Top Cape
  L
Ľahko nažltlý (Tinted color) (3) M From Cape to Yellow
1 - ľahko nažltlý, 2 - nažltlý, 3 - ľahko žltý, 4 - takmer žltý Z
Farebné diamanty (Fancy Diamonds)

(1) Nomenklatúra GIA (GIA Terms)

(2) Dočasné používanie do roku 1990 (Transitional use until 1990)

(3) Možné ďalšie delenia (tónová škála 1,2,3,4) (Optional subdivision)

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.