Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Vznik diamantov

Kryštalizácia

Slovo diamant má pôvod v gréckom adamas - nepremožiteľný, diamant je najtvrdším materiálom na svete. Hoci je jeho výskyt unikátny, je tvorený jedným z najviac zastúpených stavebných prvkov v prírode - uhlíkom. Atómy uhlíka sú spojené krátkymi pevnými väzbami v kubickej kryštalickej mriežke. Kryštalizácia prebieha za krajných podmienok, kedy tlak presahuje 70 000 kg/cm2 a teplota je vyššia ako 1300° C, čo zodpovedá podmienkam v hĺbkach cca 100-200 km pod povrchom zeme.

Pohyb

Vďaka svojej tvrdosti je diamant schopný cestovať zemskou kôrou na povrch, kam je vytlačovaný vulkanickou horninou, v ktorej je usadený. Dva druhy tejto horniny sa nazývajú kimberlit a lamproit, jedna od druhej sa takmer nelíšia.

Kimberlity

Miestom pôvodného výskytu diamantov sú ložiská magmatického pôvodu, tzv. primárne ložiská, kde sú minerály rozptýlené ako akcesorické minerály vo veľmi tmavých horninách pochádzajúcich z povrchu zemského plášťa. Tieto horniny sa nazývajú kimberlity (kimberlit alebo modrá hornina podľa mesta Kimberley v Juhoafrickej republike). K zemskému povrchu vystúpili vo forme mohutných telies komínového tvaru. V prípade kimberlitových komínov však dochádza k zužovaniu smerom do hĺbky, preto sa často hovorí o "mrkvovitom" tvare kimberlitov. Zďaleka nie všetky kimberlity sú diamantové. Niektoré neobsahujú diamanty vôbec, iné v koncentráciách, čo neumožňuje ekonomickú ťažbu. V primárnych ložiskách sa vždy vyskytuje viac hlušiny, ale diamanty majú krásny celistvý kryštálový tvar, lebo unikli mechanicky namáhavému transportu do sekundárnych depozitov.

 Surový diamant zasadený v kimberlite

 

Erózia

Niekedy dochádza k uvoľňovaniu diamantov z kimberlitu či lamproitov eróziou či pôsobením ďalších prírodných síl (voda, vietor). Všetky horniny na zemskom povrchu bez rozdielu podliehajú zvetrávaniu a erózii predovšetkým v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, kedy najmä voda zo zrážok spolu so striedaním denných a nočných teplôt rozrušuje horniny v blízkosti zemského povrchu. Tmavé minerály sa rýchlo rozkladajú a vytvára sa žltá zvetralina (v ložiskách diamantov nazývaná "žltá zemina"). Tečúca voda ju potom spolu s diamantmi odnáša do riek, kde diamanty vďaka svojej väčšej mernej hmotnosti klesnú do riečneho koryta alebo pokračujú ďalej k ústiu riek a pobrežiam oceánov. V určitých miestach (napríklad meandroch vodných tokov) sa potom zvyšuje ich koncentrácia a vznikajú tzv. sekundárne ložiská.
 
Prospekcia diamantov

Za dobu, kedy sa ľudia zaujímajú o diamanty, sa vyvinula celá rada spôsobov, ako tieto najvzácnejšie kamene hľadať. Tzv. prospekčné metódy sa čoraz viac špecializujú a využívajú v pôvodných aj najmodernejších technológiách. Oblasti možného výskytu diamantov sa skúmajú vzduchom, aj priamo v teréne - hľadaním minerálov, ktoré sa nachádzajú v okolí kimberlitu, v diamantových sopúchoch. Prospekčná činnosť je veľmi časovo aj finančne náročná. Preto sa vykonáva systematicky, a môže trvať aj niekoľko rokov. Najviac sú prehľadávané miesta ako je Sibír, Fínsko, Venezuela, Bolívia, Grónsko, Austrália, Čína a Kanada.

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.