Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

História medailí

Medaily veľmi často sprevádzajú politické, kultúrne a spoločenské udalosti. V Čechách a na Slovensku sa začali medailéri výraznejšie prejavovať na prelome 19. a 20. storočia.

V súvislosti s históriou medailí je dôležitý pojem faleristika. Ten zaviedol v roku 1937 československý vojak, zberateľ rádov a medailí Oldřich Pilc a je to veda, ktorá sa zaoberá historickými poriadkami, medailami a odznakmi, ktoré boli udeľované za zásluhy v rôznych odboroch ľudskej činnosti. Výraz faleristika má pôvod v starogréckom slove phalera, ktoré označuje kovové ozdoby na prilbách bojovníkov. Rimania tento výraz prevzali a používali ho pre vojenské vyznamenanie.

Prvé zmienky o medailách možno nájsť už v antike. V ranom stredoveku sa potom objavili ich rôzne modifikácie a počiatky novodobej medaily patria talianskej renesancii 15. storočia. Od prelomu 15. a 16. storočia sa objavuje a rozvíja tiež medaila razená, ktorá umožňuje výrobu veľkého množstva kusov. Z Talianska sa toto umenie rozšírilo do Nemecka a liate medaily ovplyvnili aj výrobu v Čechách.
Od 20. rokov 16. storočia sa ale medaily na českom území (v Jáchymove) vyrábali technikou razby. Jáchymov sa týmto stal svetoznámym banským a mincovým centrom vtedajšej doby.

Od polovice 17. storočia sa začínajú rozvíjať tzv. barokové medaily zobrazujúce panovníkov a šľachtu, cirkevných hodnostárov, svätcov, biblické námety atď. V druhej polovici 18. storočia sa na medailách panovníkov a šľachty objavujú námety barokového klasicizmu. V roku 1915 bol na Akadémii výtvarných umení založený medailársky odbor, ktorého prvým profesorom bol Stanislav Sucharda. Po prvej svetovej vojne sa prejavuje záujem predovšetkým o razené medaily spoločensky významných tém, ako sú dejinné a kultúrne výročia, hospodárstvo, veda, technika, atď. Po roku 1968 výroba medailí pokračovala iba so zmenou námetov reliéfov a účelu, pre ktorý boli vydávané. Po vzore ZSSR boli zavedená vyznamenania za zásluhy, ktoré dostávali významní členovia strany (Rád socializmu, Rad práce atď.). Dnes sú medaily opäť využívané ako k pripomenutiu významných prvkov spoločnosti, tak ako investičná záležitosť, kedy
o zhodnotení medaily rozhoduje predovšetkým emitent, výrobca, materiál, náklad, námet a spracovanie.

V Českej republike vznikla v roku 1990 Asociácia umelcov medailérov, ktorá má za úlohu zachovať toto umenie pre spoločnosť a udržiavať ho na vysokej úrovni. Preto v Českej republike vznikli špeciálne školy, ako je napr. Jablonecká medailárska škola.

Zúčastnili sme sa Tematického večera venovaného Veľkej Británii

25. 9. 2020

Tematický večer venovaný Veľkej Británii sa napriek striktným hygienickým opatreniam opäť vydaril. Pozrite sa spolu s nami, ako to na ňom vyzeralo.

Pamätná strieborná minca, 10000HUF 150. výročie Maďarskej meteorologickej služby proof

25. 9. 2020

Maďarská meteorologická služba oslavuje 150. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti vydáva Maďarská mincovňa striebornú mincu v prevedení proof v náklade 5000 kusov.

Tematické večery v Bratislave - Diamanty, šperky

24. 9. 2020

Pozývame Vás na Tematický večer TrustWorthy Investment venovaný luxusu a lesku krásnych diamantov a diamantových šperkov.