Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

História medailí

Medaily veľmi často sprevádzajú politické, kultúrne a spoločenské udalosti. V Čechách a na Slovensku sa začali medailéri výraznejšie prejavovať na prelome 19. a 20. storočia.

V súvislosti s históriou medailí je dôležitý pojem faleristika. Ten zaviedol v roku 1937 československý vojak, zberateľ rádov a medailí Oldřich Pilc a je to veda, ktorá sa zaoberá historickými poriadkami, medailami a odznakmi, ktoré boli udeľované za zásluhy v rôznych odboroch ľudskej činnosti. Výraz faleristika má pôvod v starogréckom slove phalera, ktoré označuje kovové ozdoby na prilbách bojovníkov. Rimania tento výraz prevzali a používali ho pre vojenské vyznamenanie.

Prvé zmienky o medailách možno nájsť už v antike. V ranom stredoveku sa potom objavili ich rôzne modifikácie a počiatky novodobej medaily patria talianskej renesancii 15. storočia. Od prelomu 15. a 16. storočia sa objavuje a rozvíja tiež medaila razená, ktorá umožňuje výrobu veľkého množstva kusov. Z Talianska sa toto umenie rozšírilo do Nemecka a liate medaily ovplyvnili aj výrobu v Čechách.
Od 20. rokov 16. storočia sa ale medaily na českom území (v Jáchymove) vyrábali technikou razby. Jáchymov sa týmto stal svetoznámym banským a mincovým centrom vtedajšej doby.

Od polovice 17. storočia sa začínajú rozvíjať tzv. barokové medaily zobrazujúce panovníkov a šľachtu, cirkevných hodnostárov, svätcov, biblické námety atď. V druhej polovici 18. storočia sa na medailách panovníkov a šľachty objavujú námety barokového klasicizmu. V roku 1915 bol na Akadémii výtvarných umení založený medailársky odbor, ktorého prvým profesorom bol Stanislav Sucharda. Po prvej svetovej vojne sa prejavuje záujem predovšetkým o razené medaily spoločensky významných tém, ako sú dejinné a kultúrne výročia, hospodárstvo, veda, technika, atď. Po roku 1968 výroba medailí pokračovala iba so zmenou námetov reliéfov a účelu, pre ktorý boli vydávané. Po vzore ZSSR boli zavedená vyznamenania za zásluhy, ktoré dostávali významní členovia strany (Rád socializmu, Rad práce atď.). Dnes sú medaily opäť využívané ako k pripomenutiu významných prvkov spoločnosti, tak ako investičná záležitosť, kedy
o zhodnotení medaily rozhoduje predovšetkým emitent, výrobca, materiál, náklad, námet a spracovanie.

V Českej republike vznikla v roku 1990 Asociácia umelcov medailérov, ktorá má za úlohu zachovať toto umenie pre spoločnosť a udržiavať ho na vysokej úrovni. Preto v Českej republike vznikli špeciálne školy, ako je napr. Jablonecká medailárska škola.

Pamätná strieborná minca, 10EUR Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia proof a stand

21. 5. 2020

Andrej Sládkovič bol významný predstaviteľ štúrovskej generácie. Jedným z vrcholov jeho tvorby je Marína, ktorej text predstavuje jedno z najpôsobivejších diel slovenskej poézie. Minca vychádza v náklade 6350 ks proof a 2800 ks stand.

Pamätná strieborná minca, 20EUR "Dosiahnuť oblohu - Nad mraky" proof

18. 5. 2020

Tretia minca série oslavuje ako sa sen o lete stal skutočnosťou pre väčšinu ľudí vďaka rozvoju komerčnej leteckej dopravy. Airbus A380 je symbolom tohto javu. Minca vychádza v náklade 30000 kusov.

Pamätná minca, 5EUR "Séria Veľkí talianski umelci - Eduardo De Filippo" proof

11. 5. 2020

Taliansky dramatik, herec, scenárista a básnik niektoré práce písal v neapolskom dialekte, preložil do tohto jazyka aj niektoré Shakespearove diela, čím významne prispel k jeho záchrane a rozvoju. Minca vychádza v náklade 7000 kusov.