Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Česká republika

Česká republika je vnútrozemský štát v strednej Európe tvorený z častí historických českých krajín, ktoré boli značnú časť dejín súčasťou krajín Koruny českej. Jedná sa o Čechy, Moravu a Sliezsko, ku ktorým boli v roku 1920 pripojené aj České Rakúsy. Má rozlohu 78 867 km2, susedí na západe s Nemeckom (dĺžka hranice 810 km), na severe s Poľskom (762 km), na východe so Slovenskom (252 km) a na juhu s Rakúskom (466 km). Česká republika sa delí na 8 územných krajov a zároveň na 14 samosprávnych krajov. Hlavným mestom je Praha, ktorá je zároveň aj jedným z krajov. V Česku je evidovaných približne 10,5 milióna obyvateľov.

ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA

ČNB (Česká národná banka) je centrálnou bankou Českej republiky a orgánom vykonávajúcim dohľad nad finančným trhom. ČNB je zriadená Ústavou Českej republiky a svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 6/1993 Zb. o Českej národnej banke, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi. Do jej činnosti je možné zasahovať len na základe zákona.

ČNB je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk a podieľa sa na plnení jeho cieľov. Je taktiež súčasťou Európskeho systému dohľadu nad finančnými trhmi a spolupracuje s Európskou radou pre systémové riziká a európskymi orgánmi dohľadu nad finančnými trhmi.

Najvyšším riadiacim orgánom ČNB je rada, ktorej členmi sú guvernér, dvaja viceguvernéri a štyria ďalší členovia bankovej rady. Všetkých členov bankovej rady menuje prezident republiky na maximálne dve šesťročné obdobia.

Hlavným cieľom činnosti ČNB je starostlivosť o cenovú stabilitu, finančnú stabilitu a bezpečné fungovanie finančného systému v ČR. Predpokladom účinnosti menových nástrojov vedúcich k cenovej stabilite je nezávislosť centrálnej banky.

ČNB určuje menovú politiku, vydáva bankovky a mince, riadi a dohliada na peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie bánk. Vykonáva dohľad nad bankovým sektorom, kapitálovým trhom, poisťovníctvom, penzijným pripoistením, družstevnými záložňami, inštitúciami elektronických peňazí a zmenárňami. ČNB poskytuje bankové služby štátu a verejnému sektoru. Vedie účty organizáciám a osobám napojeným na štátny rozpočet.

Zoznam zlatých pamätných mincí vydávaných ČNB, na ktoré sa nevzťahuje DPH:

- 1 000 KORÚN (1 000 Kč)

- 2 000 KORÚN (2 000 Kč)

- 2 500 KORÚN (2 500 Kč)

- 5 000 KORÚN (5 000 Kč)

- 10 000 KORÚN (10 000 Kč)

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.